Cursussen en workshops


Evidence-based practice
Understanding, appraising, interpreting and summarising evidence regarding diagnostic tests

GRADE for interventions
Ontwikkelen van een Cochrane Review over interventies
Three online courses: systematic reviews of interventions, diagnostic test accuracy and prognosis

Evidence-based practice

13 en 14 maart 2018

Intensieve tweedaagse cursus over Evidence-based practice (EBP), gericht op het formuleren van beantwoordbare klinische vragen, het zoeken van de beste literatuur (evidence), kritisch beoordelen van deze evidence en het toepassen ervan in de dagelijkse klinische praktijk.

Doelgroep:
De cursus is bedoeld voor iedere zorgprofessional (minimaal HBO-niveau) die zijn kennis over EBP wil aanscherpen en EBP in de praktijk wil brengen. 
Daarnaast zijn ook docenten en praktijk-/stagebegeleiders van harte welkom.

Opzet:
De cursus bestaat uit plenaire voordrachten over de principes van EBP, een uitgebreid computerpracticum waarin het zoeken naar literatuur in diverse databases wordt geoefend, en kleinschalige werkgroepen waarin aandacht besteed wordt aan het toepassen van EBP.

Accreditatie:
Er is accreditatie voor deze cursus toegekend door:

  • Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP): 11 punten
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register: 12 punten
  • Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister V&V: 12 punten
  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) voor artsen en medisch specialisten: 12 punten
  • Kwaliteitsregister Mondhygiënisten: 11 punten

Kosten:
De kosten van deze cursus bedragen € 495,- De cursusprijs is inclusief koffie, thee en lunches.

Uitgebreide informatie over de cursus alsmede het inschrijfformulier vindt u hier.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons secretariaat (PaoJuliusCenter@umcutrecht.nl) of bel ons op 088 - 755 9354.

Understanding, appraising, interpreting and summarising evidence regarding diagnostic tests

TBA

Cochrane Netherlands organises a series of two related workshops regarding diagnostic test evidence.

1. (Cochrane) systematic reviews of diagnostic test accuracy

In this two-day workshop we will address all aspects regarding question formulation, identification and appraisal of primary studies, meta-analysis and interpretation of a body of evidence regarding diagnostic tests. This is done by following all steps of a systematic review. The workshop is essential for understanding the subject matter of the other workshop and is directed to (Cochrane) review authors, healthcare workers, clinicians, researchers, guideline developers and policy makers, who wish to know more about systematically reviewing and synthesising diagnostic evidence.

2. Meta-analysis of diagnostic test accuracy

This one-day hands-on workshop will address meta-analysis of diagnostic test accuracy. This type of meta-analysis requires complex statistical methods and special software packages, such as R. Participants will be introduced into the ins and outs of hierarchical and bivariate models for diagnostic meta-analysis and practice those methods on the spot. This workshop is intended for researchers (statisticians and epidemiologists), but is also very useful for (Cochrane) review authors, healthcare workers, clinicians, guideline developers and policy makers who wish to perform diagnostic meta-analyses.

Dates and location
TBA

More information and instructions for registration will appear here.
Any questions? Don't hesitate to contact us at PaoJuliusCenter@umcutrecht.nl or call us on +31 - 88 - 755 9354.

GRADE: graderen van wetenschappelijk bewijs en aanbevelingen

15 november 2017

In deze cursus staat het graderen van wetenschappelijk bewijs en aanbeveling volgens de GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) methode centraal. GRADE wordt inmiddels door verscheidene toonaangevende organisaties zoals Cochrane , WHO (World Health Organisation) en NICE (National Institute of Clinical Excellence) gebruikt. Ook wordt GRADE heden toegepast in vele Nederlandse richtlijnen. 
In deze cursus doorloopt u de GRADE methode van het begin tot het einde en oefent u actief met het systeem. De cursus is zowel geschikt voor systematische reviewers als voor richtlijnontwikkelaars.
De cursus wordt gegeven door docenten die participeren in de internationale GRADE Working Group.

Deze cursus wordt gezamenlijk georganiseerd door het AMC, NHG en Cochrane Netherlands.
Meer informatie over de cursus, locatie en kosten vindt u hier.

Ontwikkelen van een Cochrane Review over interventies

Maart 2018

Tweedaagse workshop met als doel het leren opzetten en uitvoeren van een Cochrane-review over interventies.

Doelgroep: 
De cursus is bedoeld voor personen die in het kader van Cochrane een systematische review over interventies gaan schrijven of daarmee bezig zijn. Daarnaast zijn ook mensen die geen Cochrane-review schrijven, maar dat wel willen leren, van harte welkom.

Kosten:
Voor Cochrane-auteurs: € 75,- 
Overige belangstellenden: € 495,-.

Raadpleeg de brochure voor verdere informatie over de cursus.
Inschrijven? Retourneer het ingevulde inschrijfformulier.  
De cursus wordt gegeven in het Nederlands. English? Please contact us via PaoJuliusCenter@umcutrecht.nl.

Mocht u vragen hebben aarzel dan niet om contact op te nemen met ons secretariaat (PaoJuliusCenter@umcutrecht.nl) of bel ons op 088 - 755 9354.

Three online systematic review courses

Cochrane Netherlands participates in three online systematic review courses. For further information, click the respective links

1. Systematic reviews in intervention research
2. Systematic reviews in diagnostic research
3. Systematic reviews in prognostic research