Cochrane

Cochrane Netherlands vertegenwoordigt de internationale Cochrane collaboration in Nederland.

De missie van Cochrane is mensen te helpen bij het nemen van wetenschappelijk onderbouwde beslissingen over medische behandelingen. Zij doet dit door het maken van systematische samenvattingen van al het beschikbare wetenschappelijke onderzoek betreffende het effect (of het ontbreken daarvan) van gezondheidszorginterventies (Cochrane Intervention reviews). Sinds maart 2008 houdt Cochrane zich ook bezig met systematische reviews over de waarde van diagnostische tests (Cochrane Diagnostic test accuracy reviews). Cochrane is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie. Zij streeft naar het produceren van hoogwaardige, onafhankelijke (niet door belanghebbende partijen beïnvloede) informatie.