Diensten

Wij bieden onze onafhankelijke expertise aan op het gebied van systematische reviews en methodologie. Op projectbasis kunnen wij betrokken worden bij het uitwerken van vraagstukken op het gebied van de gezondheidszorg en methodologie, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Denk hierbij onder andere aan (para)medische richtlijnen, beleids- en overheidsadviezen en wetenschappelijke publicaties. Dankzij de brede achtergrond van ons team, zijn we in staat om elk gezondheidsgerelateerd onderwerp aan te pakken. Wij zijn onder andere opgeleid in de methodologie, epidemiologie, gezondheidseconomie, geneeskunde, biomedische wetenschappen, paramedische zorg, moleculaire biologie, sport en voeding. Onze aanpak is gestructureerd en volgens de nieuwste methodologische inzichten.

Ook geven wij scholing (op maat) op het gebied van systematische reviews en interpretatie van wetenschappelijke literatuur (evidence-based medicine). Meer informatie kunt u vinden op de pagina Cursussen en workshops.

Bij interesse, stuur een email naar info@cochrane.nl.

Over systematische reviews in opdracht

De uitvoering en opzet van een systematische review worden altijd afgestemd in overleg met de opdrachtgever. Wij bieden veel verschillende opties, passend bij de complexiteit van de vraagstelling, en de tijd en het budget die beschikbaar zijn om deze te kunnen beantwoorden. Voorbeelden zijn een geheel onafhankelijke uitvoering van een systematische review, een uitvoering in samenwerking met de opdrachtgever, of uitvoering van bepaalde specifieke onderdelen van het reviewproces. Dit proces is onderverdeeld in de volgende stappen:

 1. Bepalen van de vraagstelling(en) aan de hand van de PICO-methode
 2. Zoeken naar passende literatuur (met hulp van een informatiespecialist) in databases voor wetenschappelijke artikelen, protocollen en/of grijze literatuur
 3. Selecteren van relevante literatuur
 4. Extraheren van data uit geselecteerde literatuur
 5. Kwaliteitsbeoordeling van geselecteerde literatuur
 6. Samenvatting van de resultaten, zowel narratief of kwantitatief (meta-analyse)
 7. Beoordelen van de zekerheid van het bewijs volgens de GRADE-methode
 8. Schrijven van een rapportage

Als opdrachtnemer bieden we hulp bij het maken van passende keuzes in het reviewproces en werken we volgens de bekende standaarden voor systematische reviews.

Naast de door Cochrane internationaal bekende interventie reviews, hebben we ook kennis en ervaring met het uitvoeren van reviews op het gebied van diagnostiek, klinimetrie, prognose en voorspelmodellen, en het gebruik van methoden als kwalitatieve analyse, mixed-methods en netwerk meta-analyses. Daarnaast zijn wij in staat om scoping, rapid, en evidence gap-map reviews uit te voeren. Zie de pagina Publicaties voor voorbeelden van uitgevoerde opdrachten.

Overig advies of projectmogelijkheden

Naast onze expertise in het opzetten en uitvoeren van diverse typen systematische reviews, kunnen wij ook advies geven ten aanzien van: 

 • Methodologische vraagstukken
 • Richtlijnmethodiek
 • Implementatie van wetenschappelijk onderzoek
 • Prioritering van zorg en wetenschappelijk onderzoek