Publicaties

Op deze pagina zijn voorbeelden van onze publicaties te vinden. Wij publiceren reviews zowel in het format van Cochrane als andere formats. Daarnaast werken wij aan methodologisch onderzoek onder andere gerelateerd aan methoden voor verschillende typen reviews, evidence-based practice, implementatie en richtlijnontwikkeling. Ten slotte bestaat ons werk uit het onafhankelijk uitvoeren van reviews of onderzoek in opdracht. Hieronder zijn rapportages van een aantal van onze uitgevoerde opdrachten te vinden.

Via deze link kunt u een overzicht van alle wetenschappelijke publicaties van Cochrane Nederland op PubMed vinden. 

Cochrane Systematische Reviews

Colombijn, J. M., Hooft, L., Jun, M., Webster, A. C., Bots, M. L., Verhaar, M. C., & Vernooij, R. W. (2023). Antioxidants for adults with chronic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, 11(11), CD008176. https://doi.org/10.1002/14651858.CD008176.pub3 

Scholten, R. J., Mink van der Molen, A., Uitdehaag, B. M., Bouter, L. M., & de Vet, H. C. (2007). Surgical treatment options for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2007(4), CD003905. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003905.pub3 

Nederlandse samenvattingen van Cochrane reviews

In samenwerking met Cochrane België werken wij aan het vertalen van samenvattingen van Cochrane reviews naar het Nederlands. Voorbeelden van reviews die al zijn vertaald zijn: 

  • Antioxidanten voor volwassenen met een chronische nierziekte
  • Geneesmiddelen voor kinderen met reflux
  • Dansbewegingstherapie bij dementie
  • Effect van persoonsgerichte interventies voor het verminderen van stress bij zorgverleners

Alle beschikbare vertalingen kunt u vinden via de onderstaande link.

Vertaalde samenvattingen Cochrane Reviews 

Overige Systematische Reviews

R, van Veen IH, Weersink EJ, van Kemenade GJ, van Hal PTW, Hooft L. Effectiveness of FeNO-guided treatment in adult asthma patients: A systematic review and meta-analysis. Clin Exp Allergy. 2023 Aug;53(8):798-808. doi: 10.1111/cea.14359.

Pameijer EM, Heus P, Damen JAA, Spijker R, Hooft L, Ringens PJ, Imhof SM, van Leeuwen R. What did we learn in 35 years of research on nutrition and supplements for age-related macular degeneration: a systematic review. Acta Ophthalmol. 2022 Dec;100(8):e1541-e1552. doi: 10.1111/aos.15191.

van Dulmen SA, Naaktgeboren CA, Heus P, Verkerk EW, Weenink J, Kool RB, Hooft L. Barriers and facilitators to reduce low-value care: a qualitative evidence synthesis. BMJ Open. 2020 Oct 30;10(10):e040025. doi: 10.1136/bmjopen-2020-040025.

Damen, J.A., Pajouheshnia, R., Heus, P. et al. Performance of the Framingham risk models and pooled cohort equations for predicting 10-year risk of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. BMC Med 17, 109 (2019). doi: 10.1186/s12916-019-1340-7.

Methodologisch onderzoek

Oerbekke MS, Gaasterland CMW, van der Laan MJ, Hooft L. Introducing re-weighted range voting in clinical practice guideline prioritization: Development and testing of the re-weighted priority-setting (REPS) tool. PLoS One. 2024 Apr 5;19(4):e0300619. doi: 10.1371/journal.pone.0300619.

Kaul T, Colombijn JMT, Vernooij RWM, Spijker R, Idema DL, Huis In 't Veld LF, Damen JAA, Hooft L. Both clinical trial register and electronic bibliographic database searches were needed to identify randomized clinical trials for systematic reviews: an evaluation study. J Clin Epidemiol. 2024 Feb 24;169:111300. doi: 10.1016/j.jclinepi.2024.111300.

Andaur Navarro CL, Damen JAA, Takada T, Nijman SWJ, Dhiman P, Ma J, Collins GS, Bajpai R, Riley RD, Moons KGM, Hooft L. Systematic review finds "spin" practices and poor reporting standards in studies on machine learning-based prediction models. J Clin Epidemiol. 2023 Jun;158:99-110. doi: 10.1016/j.jclinepi.2023.03.024.

Damen JAA, Moons KGM, van Smeden M, Hooft L. How to conduct a systematic review and meta-analysis of prognostic model studies. Clin Microbiol Infect. 2023 Apr;29(4):434-440. doi: 10.1016/j.cmi.2022.07.019.

Heus P, Damen JAAG, Pajouheshnia R, Scholten RJPM, Reitsma JB, Collins GS, Altman DG, Moons KGM, Hooft L. Uniformity in measuring adherence to reporting guidelines: the example of TRIPOD for assessing completeness of reporting of prediction model studies. BMJ Open. 2019 Apr 24;9(4):e025611. doi: 10.1136/bmjopen-2018-025611.

 

Voorbeelden van reviews of onderzoek in opdracht

Project: Moleculaire diagnostiek in de oncologie: plaatsbepaling a.d.h.v. het klinisch nut

Status: Afgerond in 2023

Opdrachtgever: Zorginstituut Nederland (ZIN)

Projectomschrijving: Cochrane Netherlands voerde systematisch literatuuronderzoek uit naar het verschil in klinisch nut tussen de brede en smalle moleculaire testen opgevolgd door een doelgerichte therapie. De verschillende systematische literatuuronderzoeken richten zich op de volgende indicatiegebieden: niet-kleincellig longcarcinoom, pancreascarcinoom, en prostaatcarcinoom.

Type uitgangsvraag: diagnostische accuratesse; complexe diagnostiek; klinisch nut 

Link: Moleculaire Diagnostiek in de oncologie: plaatsbepaling aan de hand van het klinisch nut

 

Project: Paramedische richtlijn Kwetsbare ouderen—Praktijkrichtlijn

Status: Afgerond in 2023

Opdrachtgever: Ergotherapie Nederland

Projectomschrijving: Cochrane Nederland heeft de systematische review methodiek toegepast omwille van het literatuuronderzoek ten behoeve van het onderdeel ergotherapie voor de richtlijn Paramedische Zorg voor Kwetsbare Ouderen. Deze richtlijn focust zich op het bieden van adequate zorg aan de groeiende groep kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag.

Type uitgangsvraag: interventie; risicofactoren; meetinstrumenten

Link: Paramedische richtlijn Kwetsbare ouderen—Praktijkrichtlijn

 

Project: Richtlijn Zelfmanagementondersteuning

Status: Afgerond in 2023

Opdrachtgever: Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ)

Projectomschrijving: Cochrane Nederland heeft ondersteund bij het uitvoeren van literatuuronderzoek ten behoeve van de richtlijn zelfmanagementondersteuning in de langdurige zorg. 

Type uitgangsvraag: interventie; kwalitatief

Link: Uitwerkingen literatuuronderzoek zelfmanagementondersteuning

 

Project: Systematische literatuuranalyse en internationale vergelijking “Oversterfte”

Status: Afgerond in 2023

Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Projectomschrijving: Door middel van een systematische review geeft Cochrane Nederland een overzicht van de internationale wetenschappelijke onderzoeken naar oversterfte en kijkt naar de verschillen tussen landen en studies.

Type uitgangsvraag: kwantitatieve uitwerking van factoren; onderzoeksmethoden

Link: Systematische literatuuranalyse en internationale vergelijking 'Oversterfte’

 

Project: Effectiviteit van interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie bij patiënten met chronische pijn.

Status: Afgerond in 2022

Opdrachtgever: Zorginstituut Nederland
Projectomschrijving: Cochrane Nederland heeft een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd van gerandomiseerde studies (RCTs) ten behoeve van de duiding door Zorginstituut Nederland van interdisciplinaire medisch specialistische revalidatie bij complexe chronische pijnklachten. 
Type uitgangsvraag: complexe interventie
Link: Standpunt Interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie (IMSR) bij patiënten met chronische pijn

 

Project: Navigatie bronchoscopietechnieken bij verdenking op longkanker

Status: Afgerond in 2022

Opdrachtgever: Zorginstituut Nederland
Projectomschrijving: Cochrane Nederland heeft een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd ten behoeve van de duiding door Zorginstituut Nederland en richtte zich op het klinisch nut en diagnostische accuratesse van navigatie bronchoscopietechnieken.
Type uitgangsvraag: diagnostische accuratesse; klinisch nut
Link: Standpunt Navigatie bronchoscopietechnieken bij verdenking op longkanker

 

Project: Effectiveness of contact tracing apps for SARS-CoV-2

Status: 2021 en 2022

Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Projectomschrijving: Cochrane Nederland heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd in 2021 (rapid review) en een update van deze review in 2022 waarin de effectiviteit van apps voor contact monitoring tijdens de corona-pandemie werd geëvalueerd. 
Type uitgangsvraag: rapid review; review update; niet-gerandomiseerd interventie-onderzoek; gemodelleerd onderzoek

Links: Effectiveness of contact tracing apps for SARS-CoV-2: a rapid systematic review; Effectiveness of contact tracing apps for SARS-CoV-2: an updated systematic review

 

Project: Nut van FeNo bij de diagnostiek en behandeling van specifieke astmapatiënten

Status: Afgerond in 2021

Opdrachtgever: Zorginstituut Nederland (ZIN)

Projectomschrijving: Cochrane heeft in deze systematische review specifiek gekeken naar het nut van fractional exhaled nitric oxide (FeNO) binnen de diagnostiek en behandeling van bepaalde subgroepen astmapatiënten.

Type uitgangsvraag: diagnostiek; interventie; kwantitatief

Link: Nut van FeNO bij de diagnostiek en behandeling van specifieke groepen astmapatiënten

 

Project: Minimale dataset colposcopie

Status: Afgerond in 2020

Opdrachtgever: Zorginstituut Nederland (ZIN)

Projectomschrijving: In opdracht van het Zorginstituut heeft Cochrane Nederland literatuuronderzoek gedaan naar de indicatoren die minimaal vastgelegd zouden moeten worden in een mogelijk landelijk register voor colposcopie. 

Type uitgangsvraag: Vergelijking van internationale richtlijnen en standaarden; diagnostische accuratesse; klinisch nut

Link: Minimale dataset colposcopie

 

Project: Voeding en voedingssupplementen bij leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Status: Afgerond in 2020

Opdrachtgever: Zorginstituut Nederland (ZIN)

Projectomschrijving: Cochrane Netherlands heeft een systematische review uitgevoerd naar het effect van voeding(supplementen) op het ontstaan of de progressie van leeftijdsgebonden maculadegeneratie.

Type uitgangsvraag: interventie; kwantitatief

Link: Voeding en voedingssupplementen bij Leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Systematische review

 

Project: Onderzoek naar het effect van risicoscores bij de diagnostiek van patiënten met pneumonie in de tweede lijn

Status: Afgerond in 2020

Opdrachtgever: Zorginstituut Nederland (ZIN)

Projectomschrijving: In opdracht van het Zorginstituut heeft Cochrane Nederland systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd naar de waarde van de inzet van risicoscores in het zorgtraject van mensen met een verdenking op een longontsteking. 

Type uitgangsvraag: klinisch nut; vergelijkend onderzoek

Link: Onderzoek naar het effect van risicoscores bij de diagnostiek van patiënten met pneumonie in de tweede lijn

 

Project: Onderzoek naar de zorg voor risicopatiënten met een onderste luchtweginfectie en pneumonie

Status: Afgerond in 2020

Opdrachtgever: Zorginstituut Nederland (ZIN)

Projectomschrijving: In opdracht van het Zorginstituut heeft Cochrane Nederland systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd om te onderzoeken of kwetsbare ouderen en immuungecompromitteerde patiënten met een verdenking op een onderste luchtweginfectie baar hebben bij andere diagnostische of therapeutische benadering dan de standaard zorg.

Type uitgangsvraag: interventie

Link: Onderzoek naar de zorg voor risicopatiënten met een onderste luchtweginfectie en pneumonie

 

Project: Onderzoek naar het klinisch nut van verschillende beeldvormende technieken bij de diagnose van patiënten met een verdenking op pneumonie in de tweede lijn

Status: Afgerond in 2020

Opdrachtgever: Zorginstituut Nederland (ZIN)

Projectomschrijving: In opdracht van het Zorginstituut heeft Cochrane Nederland onderzoek gedaan naar de inzet van longechografie in het zorgtraject van mensen met een verdenking op een longontsteking.

Type uitgangsvraag: klinisch nut; diagnostiek

Link: Onderzoek naar het klinisch nut van verschillende beeldvormende technieken bij de diagnose van patiënten met een verdenking op pneumonie in de tweede lijn