Praktische informatie voor review auteurs

U heeft een onderwerp voor een systematische review en wilt een Cochrane review schrijven. Wat nu?

 1. Kijk in de Cochrane Library of iemand wellicht al met dit onderwerp bezig is en een protocol of review gepubliceerd heeft. Is dat niet het geval:
 2. Stel uw review team samen, welke bijvoorkeur bestaat uit een mix van personen met inhoudelijke en methodologische deskundigheid.
 3. Kijk bij welke Cochrane Review Group (CRG) uw onderwerp hoort. Raadpleeg hiertoe zo nodig de website van de desbetreffende Cochrane Review Group. Komt u er niet uit, neem dan contact op met het Cochrane Netherlands.
 4. Meld de titel van uw review aan bij de desbetreffende CRG. Voor de procedure: zie de website van de CRG. Indien akkoord:
 5. Volg de workshop "Ontwikkelen van een Systematische Review" bij Cochrane Netherlands of  Cochrane BelgiĆ«. Of maak gebruik van de online training mogelijkheden.
 6. Schrijf het protocol in samenwerking met en ondersteund door de reviewgroep. Maak hierbij gebruik van het programma Review Manager (RevMan) en volg de methoden van het Cochrane Handbook. 
 7. Het protocol wordt een of meerdere keren ge-peer-reviewed en na uiteindelijke goedkeuring gepubliceerd in de Cochrane Library.
 8. Maak het review af (in RevMan), ook weer in samenwerking met en ondersteund door de reviewgroep. Volg uiteraard uw protocol en de methoden zoals beschreven in het Cochrane Handbook.
 9. Het review wordt een of meerdere keren ge-peer-reviewed en na uiteindelijke goedkeuring gepubliceerd in de Cochrane Library.
 10. Houd uw review actueel (up-to-date). Zie hoofdstuk 3 van het Cochrane Handbook.
 11. Houd uzelf up-to-date: bezoek het Cochrane Colloquium en de Annual Dutch Cochrane Contributors Meeting.